STT chất liệu Đơn Vị Tính  có file  ko file  
CHẤT LIỆU QUẢNG CÁO IN KTS      
  1 Hiflex 3,2z dán biên đóng khoen m2      25,000            45,000  
  2 Hiflex 2 da đế xám chừa biên căng khung m2      35,000            60,000  
  3 Decal sữa màu trắng cán màng m2      65,000            90,000  
  4 In PP cán bóng/ mờ m2      60,000            80,000  
  5 In decal đế đen cán màng m2      96,000            96,000  
  6 In decal lưới m2      98,000            98,000  
  7 In backlist film m2    155,000          155,000  
  8 in pp cán decal sữa m2      80,000            80,000  
  9 decal trong cán decal sữa m2    130,000          130,000  
I. In PP bồi fomex hình vuông   1 mặt   2 mặt  cnc 
  1 In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 3li - cắt m2    230,000          285,000     10,000
  2 In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 5li m2    310,000          365,000     10,000
  3 In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 8li m2    500,000          555,000     10,000
  4 In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 10li m2    620,000          675,000     10,000

 

GHI CHÚ:

- Giá trên không bao gồm VAT 8%, Không bao gồm phí vận chuyển

- Khách có file lâu dài thì vẫn hổ trợ Thiết Kế ko tăng phí

Scroll